Spring naar inhoud

Aanvraag inzage Multi-elementenadvies (MEA)

We respecteren de privacywetgeving (o.a. de beginselen van artikel 5 van de AVG) bij het verwerken van persoonsgegevens van onze klanten. Dat betekent dat we enkel relevante en strikt noodzakelijke gegevens in kader van de bemiddeling naar werk mogen verzamelen en verwerken. We beroepen ons enkel op correcte en actuele informatie. Gezien de MEA-verslagen geen recente gegevens bevatten, vragen we je om je aanvraag tot inzage te motiveren en te preciseren welke informatie je concreet nodig hebt (uit het verslag). We bekijken vervolgens je vraag binnen de week.