Spring naar inhoud

Arbeidsonderzoeker Leuven

Door de uitbreiding van onze opdracht en de groei van onze organisatie zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers in verschillende regio's.

Samen kunnen we...

""

Functieomschrijving

Medewerker Dienst Gespecialiseerde Screening regio Leuven

Als arbeidsonderzoeker:

Zal je deel uit maken van de Dienst Gespecialiseerde Screening (DGS) van VDAB en nauw samen werken met Team TOM (tewerkstelling ondersteunende maatregelen). De diensten gespecialiseerde screening zijn verantwoordelijk voor de screening, testing en indicering van werkzoekenden.

· Je screent werkzoekenden en brengt het functioneren op een genuanceerde en gedetailleerde manier in beeld.

· Je doet een grondige bronbevraging, individuele gesprekken en psychodiagnostiek/assessment.

· Je hebt nauw overleg met je collega’s en betrekt ook andere disciplines (arts, ergotherapeut,….) in je analyse.

· Je zorgt voor een degelijke verslaggeving, gebaseerd op ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health).

· Je formuleert gericht en gemotiveerd adviezen.

Jouw profiel

. Je kunt je identificeren met de VIBES van GTB en gelooft sterk in de eigen kracht van mensen.

· Je hebt minimaal een Professionele Bachelor Psychologie.

· Je hebt een sterke interesse in individueel psychologisch onderzoek.

· Je kunt je identificeren met de VIBES van GTB en gelooft sterk in de eigen kracht van mensen.

· Je hebt vaardigheden om:

o Verantwoordelijkheid te nemen en jezelf aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

o In interactie te gaan met anderen, waarbij je goed kunt samenwerken en op passende manier kunt communiceren (zowel schriftelijk, mondeling, als digitaal).

o Op een juiste manier digitale hulpmiddelen te gebruiken en je hebt ook ICT-basisvaardigheden.

o Je werk goed te organiseren en te plannen en kunt resultaatsgericht te werken.

· Je hebt sterke coachende vaardigheden waarmee je medewerkers en klanten ondersteunt door samen complexe situaties te analyseren en hierover te reflecteren en bij te staan tijdens het traject.

· Ervaring met en kennis van de arbeidsmarkt en de sociale kaart in de regio is een pluspunt.

Jobgerelateerde competenties

 • Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren
 • De nood aan psychologische begeleiding vaststellen
  De modaliteiten met de persoon met een zorgbehoefte bepalen
  De persoon met een zorgbehoefte naar een arts, sociale dienst, paramedici, ... doorverwijzen
 • Psychologische tests afnemen, het profiel van de persoon evalueren en een psychologisch rapport opstellen
 • De noden van de persoon met een zorgbehoefte analyseren
  De persoon met een zorgbehoefte informeren over de aanpak en de mogelijkheden van de psychologische tussenkomst

Persoonsgebonden competenties

 • Klantgerichtheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Diversiteit
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Plannen en organiseren
 • Kritisch denken
 • Digitaal denken
 • Analyseren
 • Communiceren
 • Creativiteit
 • Zelfstandigheid

Ons aanbod

Aantrekkelijk loonpakket (maaltijdcheques, vergoeding woon-werkverkeer, hospitalisatieverzekering, extra vakantiedagen).

· Kansen om je eigen talenten in te zetten en je competenties te ontwikkelen, individuele coaching gesprekken, …

· Een team met fijne collega’s en een open sfeer, waar dialoog voorop staat.

· Een intern opleidingsprogramma waarbij je kennis maakt met GTB en zijn werking.

· Inhoudelijk grondige opleiding in ICF en BTOM.

· Aandacht voor werkbaar werk (glijdende uren, thuiswerk)

· Plaats van tewerkstelling: VDAB Vilvoorde, Witherenstraat

· Jobtime: voltijds (of 80% in overleg).

Plaats tewerkstelling

GTB, afdeling Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 63 3000 LEUVEN

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: jo.uytterhoeven@gtb.be

Contact: Dhr. Jo Uytterhoeven

Hoe solliciteren?

Na positieve analyse van motivatiebrief en CV word je uitgenodigd voor een selectiegesprek op vrijdag 29 september in de voormiddag op onze provinciale hoofdzetel te Leuven. Je wordt hier telefonisch of via mail van op de hoogte gebracht.

Indien alle partijen een match voelen, volgt er een selectiegesprek met de direct leidinggevenden.

GTB werkt aan een inclusieve organisatiecultuur, wij waarderen iedereen omdat iedereen verschillend is. Om je kansen op een job binnen GTB te maximaliseren vernemen wij graag van jou of wij in de selectieprocedure redelijke aanpassingen moeten voorzien.

Elke kandidaat krijgt een passend antwoord.

Solliciteren kan via onderstaand formulier of via mail naar jo.uytterhoeven@gtb.be