Spring naar inhoud

Arts - provincie Antwerpen

Help mee te bouwen aan GTB!

GTB, Gespecialiseerd Team Bemiddeling, helpt mensen in kwetsbare situaties, in het bijzonder mensen met een beperking of een gezondheidsprobleem, om werk te vinden en te houden. We ondersteunen ook werkgevers bij de aanwerving en (re)integratie van geschikte medewerkers. 

Tewerkstelling is de focus van GTB, wij geloven dat iedereen talent heeft en de kans moet krijgen om te werken. 

Door de uitbreiding van onze opdracht en de groei van onze organisatie zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers in verschillende regio's. 

Samen kunnen we...

Vacatures

Als ARTS bij GTB

Zal je deel uitmaken van het MET (Medisch Ergo Team). Het Medisch Ergo Team bestaat uit artsen, ergotherapeuten en kinesisten die worden ingeschakeld door bemiddelaars/specialisten en arbeidsonderzoekers wanneer zij ondersteuning nodig hebben in hun traject met klanten. De focus van het team ligt in het vertalen van een aandoening/fysieke beperking naar het arbeidsmatig functioneren.

 • Je vertaalt medische problemen en analyseert bestaande medische verslagen van klanten naar mogelijkheden en beperkingen op de werkvloer in verstaanbare taal.
 • Je maakt een inschatting van invloed van de aandoening van de klant op het arbeidsmatig functioneren.
 • Je maakt een verslag met focus op het fysiek functioneren maar ook met oog op het psychosociaal functioneren. Relevante ICF categorieën worden ingevuld en teruggekoppeld aan de bemiddelaar.
 • Je adviseert in het toekennen van BTOM (Bijzondere tewerkstellings ondersteunende maatregel).
 • Je voert deze opdracht uit op basis van medische verslaggeving en/of een persoonlijk consult met de klant of bemiddelaar.
 • Je draagt ervoor zorg dat collega-artsen op een correcte wijze (volgens de vastgelegde zorgvuldigheidscriteria) relevante medische klantinformatie overmaken aan GTB.
 • Je onderhoudt goede contacten met de lokale medische overleg netwerken en kent de verwijsmogelijkheden in de regio om te komen tot een goede diagnostiek en/of herstel voor klanten die hier nood aan hebben.

Jouw profiel 

 • Je kunt je identificeren met de VIBES van GTB en gelooft sterk in de eigen kracht van mensen. 
 • Je bent een ervaren arts (huisarts, arbeidsgeneesheer, verzekeringsarts, revalidatie arts, …) en hebt reeds ervaring in het faciliteren van multidisciplinair overleg en het bekomen tot gedragen advies.
 • Je hebt vaardigheden om
  • verantwoordelijkheid te nemen en jezelf aan te passen aan nieuwe omstandigheden.
  • op een juiste manier digitale hulpmiddelen te gebruiken en je hebt ook ICT-basisvaardigheden.
  • je werk goed te organiseren en te plannen en kunt resultaatsgericht te werken.
  • Doelgericht en systematisch om te gaan met informatie en hebt sterke redactionele vaardigheden in kader van het opmaken van verslagen.
 • Je bent vertrouwd met E-health applicaties.

Ons aanbod 

 • Kansen om je eigen talenten in te zetten en je competenties te ontwikkelen, individuele coaching gesprekken, … 
 • Een team met fijne collega’s en een open sfeer, waar dialoog voorop staat. 
 • Een intern opleidingsprogramma waarbij je kennis maakt met GTB en zijn werking. 
 • Inhoudelijk grondige opleiding in ICF en BTOM.
 • Jobtime en statuut bespreekbaar (arbeidsovereenkomst)
 • Aandacht voor werkbaar werk (glijdende uren, thuiswerk) 
 • Plaats van tewerkstelling:  provincie Antwerpen (locatie bespreekbaar)

Hoe solliciteren? 

Gezien er veel verschillende manieren zijn om deze functie nog vorm te geven, werken we dit graag samen met je uit, zodat het kan aansluiten op jouw persoonlijke context.

Neem vrijblijvend contact op met provinciaal coördinator, Berdien Geys, op het nummer 0471/70.01.74 of via berdien.geys@gtb.be

Indien alle partijen een match voelen, volgt er een aanwervingsgesprek waarin jobtime en arbeidsovereenkomst bespreekbaar is. 

GTB werkt aan een inclusieve organisatiecultuur, wij waarderen iedereen omdat iedereen verschillend is. Om je kansen op een job binnen GTB te maximaliseren vernemen wij graag van jou of wij in de selectieprocedure redelijke aanpassingen moeten voorzien. 

Meer info over GTB: www.gtb.be