Spring naar inhoud

Ergotherapeut regio's Roeselare, Kortrijk, Menen, Waregem

voltijds

Solliciteren2

Ergotherapeut regio's Roeselare, Kortrijk, Menen, Waregem

Het Medisch Ergo Team (MET) bestaat uit artsen, ergotherapeuten en kinesisten. Onze MET- teamleden ondersteunen klanten en bemiddelaars (GTB en VDAB) bij hun traject zodat zij samen met de klant een stap verder kunnen zetten richting werk.

Deze deskundige ondersteuning bestaat uit een inschatting maken van het medisch en fysieke functioneren van de klant. De invloed hiervan op het arbeidsmatig functioneren staat hierbij centraal. We brengen de mogelijkheden van de klant in kaart, maar ook drempels en eventuele nodige aanpassingen/hulpmiddelen naar werk.

Het MET zet expertise in het medisch en fysiek functioneren in op 4 globale domeinen:

 • Ondersteunen van de klant en de bemiddelaar: uitwerken van een aanbod op maat van de klant en in duo met de bemiddelaar werken rond de klant.
 • Activeren: tools en expertise inzetten om de klant op een laagdrempelige manier inzicht te laten verwerven in zijn/haar mogelijkheden. Hierdoor klant activeren en een positieve insteek brengen in het traject naar werk. Zowel individueel als in groep.
 • Beantwoorden van oriënterende vragen: een concreet job doelwit af te toetsen, fysieke draagkracht en belastbaarheid in kaart te brengen met oog op stage/stappen naar werk. Dit door aanvullende informatie te bieden op vlak van medisch/fysiek functioneren.
 • Beantwoorden van indiceringsvragen: aanvullende informatie bieden op vlak van medisch/fysiek functioneren om een advies of recht te argumenteren. Objectiveren van fysieke klachten en invloed op arbeidsmatig functioneren zijn hier zeer belangrijk.

Taken en verantwoordelijkheden

Voorbereiding: vraag- en klantgericht werken staan centraal. Op basis van de vraag van de bemiddelaar en het vraag/profiel/context van de klant selecteert het MET de juiste tools om een antwoord te geven op de vraag en de klant zoveel als mogelijk te activeren.

Onderzoek: Tijdens een (eerste) onderzoek zet het MET zijn gekozen tools in om het fysieke functioneren van de klant in kaart te brengen. Belangrijkste tools die ingezet kunnen worden zijn:

 • Intake gericht op functioneren in het dagelijks leven en arbeidsparticipatie (activerend!)
 • Oplossingsgerichte gesprekstechnieken
 • Vragenlijsten
 • Functionele Capaciteiten Evaluatie: ELA
 • Profiel vergelijking: IMBA
 • Observatie op de werkvloer

Interventie op de werkvloer: MET teamleden ondersteunen klanten, bemiddelaars en werkgevers door concreet aan de slag te gaan op de werkvloer. Dit kan gaan over een eenmalige interventie om het takenpakket te evalueren, ergonomische basisprincipes aan te reiken, mogelijkheden tot arbeidspostaanpassingen te bekijken,… Maar het kan ook gaan om intensieve trajecten waarbij de MET’er bemiddelaar en klant ondersteunt tijdens een langere periode in het traject zodat de klant met fysieke drempels toch de stap naar de werkvloer kan zetten:

 • De capaciteiten van de klant in beeld brengen (observatie of FCE)
 • Jobdoelwitten uitklaren met klant en de bemiddelaar
 • Specifieke vereisten van jobs in kaart brengen
 • Job matching: IMBA
 • Ondersteunen tijdens organisatie en opstart van een stage
 • Wekelijkse evaluatie en adviesverlening op de werkvloer: takenpakket opvolgen, ergonomische basisprincipes aanreiken, mogelijkheden tot arbeidspostaanpassingen bekijken.

Groepsmodule "werk en pijn"
Je begeleidt regelmatig een groep klanten rond dit thema en ondersteunt hen op die manier om aan de slag te gaan met hun fysieke mogelijkheden.

Verslaggeving: MET teamleden schrijven hun bevindingen weer in ICF categorieën. Concrete informatie, gedragsmatige beschrijving en een focus op het arbeidsmatig functioneren staan hier centraal. Dit wil zeggen dat steeds de invloed van een fysieke/medische problematiek op het arbeidsmatige functioneren wordt beschreven. Er wordt een competentieprofiel geschreven waarbij mogelijkheden van de klant centraal staan, maar ook drempels naar werk en de mogelijke aanpassingen/hulpmiddelen. Een helder besluit, duidelijk antwoord op de vraag en een actieplan zijn zeer belangrijk.

Terugkoppeling: We streven naar dialooggerichte communicatie waarbij de MET’er zo dicht mogelijk bij de klant en de bemiddelaar staat. Dit betekent dat er zoveel mogelijk rechtstreeks wordt teruggekoppeld en dat er ruimte wordt gemaakt om deel te nemen aan 3-gesprekken met de klant en bemiddelaar indien nodig.

Competenties

 • Bachelor diploma richting ergotherapie, kinesitherapie, bewegingswetenschappen,… Je diploma garandeert een basis kennis van anatomie, fysiologie en pathologie (aandoeningen/ziektebeelden en de belangrijkste invloed hiervan op het functioneren).
 • Kennis van arbeidsmarkt en sociale kaart in de regio is een troef.
 • Kennis van de tools en testprocedures (IMBA, ELA, ICF) is een troef.
 • Functioneel denken: je denkt niet in termen van aandoening/diagnose, maar redeneert over de invloed hiervan op het functioneren van het dagelijks leven (arbeid).
 • Denken vanuit mogelijkheden: toekomstperspectief bieden en meedenken met klant wat nog wel kan.
 • Empoweren/versterken van klant.
 • Je stimuleert de groepsdynamiek op een oplossingsgerichte manier en gaat zo aan de slag met de vragen en noden van de groep.
 • Analyseren – observeren – objectiveren.
 • Wetenschappelijk redeneren.
 • Gesprekvaardigheden: correct, meegaand, afbakenend en ondersteunend kunnen zijn in gesprek.
 • Helder en duidelijk opbouwen van verslaggeving.
 • Empathisch vermogen en een sterke mensgerichtheid.
 • Zelfstandig en in team werken.
 • Flexibel zijn en kunnen omgaan met werkdruk.

Ons aanbod

 • Aantrekkelijk loonpakket (loonschaal pc319 MV1, maaltijdcheques, vergoeding woon-werkverkeer, hospitalisatieverzekering, extra vakantiedagen, …).
 • Kansen om je eigen talenten in te zetten en je competenties te ontwikkelen, individuele coaching gesprekken, mogelijkheden tot deelname aan projecten binnen en buiten de organisatie.
 • Een team met fijne collega’s en een open sfeer, waar dialoog voorop staat.
 • Een intern opleidingsprogramma waarbij je kennis maakt met GTB en zijn werking.
 • Glijdende uren voor een evenwichtige work-life balans.
 • Plaats van tewerkstelling: Roeselare, Kortrijk, Menen, Waregem.

Solliciteren

Uw sollicitatie met CV ontvangen wij graag uiterlijk op woensdag 17 maart via onderstaand formulier. Na positieve analyse van motivatiebrief en CV worden kandidaten uitgenodigd voor een eerste selectie op 24 maart. Bij vragen kan u zich steeds wenden tot Nathalie Smets (0477/24 67 94).

Op deze pagina vind je enkel de vacatures van GTB terug. Ben je op zoek naar een andere job? Neem een kijkje op de website van VDAB.