Spring naar inhoud

Toegankelijkheidsverklaring

GTB vzw, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Bestuursdecreet van 7 december 2018 (Vlaanderen).

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een diepgaande analyse. U kunt het verslag hier lezen: https://reports.accessibility.belgium.be/2023/www.gtb.be/20231411/

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

  • De pdf-bestanden bij onze publicaties (GTB | Publicaties) zijn nog niet toegankelijk: op sommige pagina's is het contrast onvoldoende en ze bevatten geen index.
  • Video's bevatten open in plaats van closed captions.
  • De video's in Vlaamse Gebarentaal bevatten geen audiotracks.

Voorgestelde alternatieven

De informatie uit de video's in Vlaamse Gebarentaal is een korte samenvatting van de teksten op de website. We stellen de transcriptie van de video's ter beschikking.

Feedback en contactgegevens

Ondervindt u problemen en wenst u hulp bij het vinden van informatie of het uitvoeren van een actie?
Hebt u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van gtb.be of over deze toegankelijkheidsverklaring? Neem contact op via info@gtb.be.

Klacht

Nam u contact met info@gtb.be maar bent u niet tevreden over het resultaat? Bezorg ons uw klacht via onze klachtenprocedure (open in een nieuw venster).

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie: Vlaamse Ombudsdienst

Verbeteringsplan

alt-attributen van afbeelding zullen aangepast worden.

Deze verklaring is op 21/02/2023 opgesteld. De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 29/04/2024.