Spring naar inhoud

Toegankelijkheidsverklaring

GTB streeft ernaar de website toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018(opent in nieuw venster) waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102(opent in nieuw venster) is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 21 februari 2023 en is gebaseerd op een beoordeling door een derde partij. De website werd getest door een IAAP gecertificeerde web accessibility specialist(opent in nieuw venster) bij Eleven Ways (opent in nieuw venster).
Deze verklaring en onderstaande nalevingsstatus is voor het laatst herzien op 21 februari 2023.


Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA(opent in nieuw venster) omdat nog niet aan de onderstaande eis(en) is voldaan.


Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Niet-naleving van het bestuursdecreet

  1. Sommige afbeeldingen hebben nog geen correcte alternatieve omschrijving. Er wordt op regelmatige basis opnieuw getest om deze aan te vullen.
  2. Nog niet alle video’s zijn voorzien van ondertiteling, audiodescriptie of een transcript.
  3. Formuliervelden zijn nog niet voorzien van autocomplete-attributen die het mogelijk maken om het formulier automatisch in te vullen via de browser.
  4. Sommige teksten en sommige niet-tekstuele elementen scoren onder de minimale contrastverhouding.
  5. De broncode bevat errors die een invloed kunnen hebben op hulpmiddelen. Dit probleem wordt opgenomen in een volgende update.


Feedback en contactgegevens

Ondervindt u problemen en wenst u hulp bij het vinden van informatie of het uitvoeren van een actie?
Hebt u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van gtb.be of over deze toegankelijkheidsverklaring? Neem contact op via info@gtb.be.

Klacht

Nam u contact met info@gtb.be maar bent u niet tevreden over het resultaat? Bezorg ons uw klacht via onze klachtenprocedure (open in een nieuw venster).