Spring naar inhoud

GTB - het Gespecialiseerd Team Bemiddeling - helpt mensen in kwetsbare situaties, in het bijzonder mensen met een beperking of een gezondheidsprobleem, om werk te vinden en te houden. We ondersteunen ook werkgevers bij de aanwerving en (re)integratie van geschikte medewerkers.

Tewerkstelling is onze focus

Werken betekent zoveel meer dan een inkomen alleen, het geeft zin aan het leven. Voor ons is werken dan ook een uitgelezen manier om te kunnen bijdragen tot de samenleving.
In de eerste plaats zoeken we naar betaald werk op de reguliere, open arbeidsmarkt. Andere opties (sociale economie, arbeidszorg, vrijwilligerswerk) zijn alternatieven mocht dat niet haalbaar zijn.

Krachtgericht bemiddelen naar werk

Onze aanpak overstijgt de pure toeleiding naar een job. We willen mensen sterker maken zodat ze op basis van eigen keuzes en mogelijkheden hun eigen loopbaan kunnen uitbouwen. We ondersteunen onze klanten om actie te ondernemen en het heft in eigen handen te nemen. Die aanpak noemen wij ‘krachtgericht bemiddelen naar werk’.

Werkvloerwerk

De mogelijkheden van mensen ontdekken we bij voorkeur op een werkvloer. Werkplekleren is voor ons het instrument bij uitstek voor zowel de werkzoekende als de werkgever om die mogelijkheden te verkennen.

Samen met...

Samenwerking is voor ons cruciaal, in de eerste plaats vanzelfsprekend met werkzoekenden, werkenden en werkgevers. Maar GTB heeft ook een unieke, inclusieve samenwerking met VDAB. In de lokale werkwinkels werken onze medewerkers schouder aan schouder met hun collega’s bij VDAB.

Verder kunnen we rekenen op een sterk partnerschap van gespecialiseerde diensten, zoals de GLOW-partners (Gespecialiseerd Leren Op de Werkvloer), bedrijven in de sociale economie, diensten in de geestelijke gezondheidszorg, artsen, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, werkgeversfederaties, ziekenfondsen, vakbonden, gebruikersorganisaties, OCMW, CAW, RIZIV enzovoort.