Spring naar inhoud

Onze missie

Het hart & de ziel van onze organisatie

Krachtgericht mens-en-werk

Onze missie

Onze kernopdracht is het aanbieden van gespecialiseerde dienstverlening aan personen uit kwetsbare groepen en/of in kwetsbare situaties, in het bijzonder mensen met een beperking of gezondheidsproblemen, met het oog op tewerkstelling, het behouden ervan of het verhogen van de kansen daartoe. In functie van dit doel worden werkgevers en netwerken rond de klant mee ondersteund.

Waarom?

Werken zorgt voor een inkomen maar het is zoveel meer dan dat. Het geeft zin aan het leven en maakt dat mensen 'iemand' kunnen zijn en worden. Werken is een uitgelezen manier om te kunnen bijdragen aan de samenleving.

Het creëert banden met mensen, het geeft vertrouwen en biedt toekomstperspectieven. Passend werk is dé weg naar persoonlijke groei en ontwikkeling. Wat wij doen, is dan ook mens-en-werk.