Spring naar inhoud

Klachten/Complimenten

Wat wij doen, is mens-en-werk. Dat bezorgt onze klanten en onszelf heel wat mooie momenten. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat je toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Ook dan zoeken we samen met jou naar een oplossing.

Bespreek je opmerking of suggestie in eerste instantie met je bemiddelaar. Alle opmerkingen zijn belangrijk om onze dienstverlening aan jou en aan andere klanten te verbeteren.

Heb je nog geen bemiddelaar? Contacteer dan onze provinciale secretariaten.

Klachten over onze dienstverlening nemen we altijd ernstig. Je kan ons op verschillende manieren op de hoogte brengen van je klacht: per post, per mail of telefonisch. Richt je hiervoor tot onze provinciale secretariaten.

Opmerkingen

  • We behandelen geen klachten zonder naam.
  • De klacht mag niet gaan over feiten van meer dan een jaar geleden.
  • Er mag geen rechtszaak bezig zijn over de feiten waarover de klacht gaat.

Daarnaast kan je ook bij volgende instanties je klacht neerleggen:

  • bij VDAB op het gratis nummer 0800/30.700 - via www.vdab.be
  • Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel - Tel. 02 552 48 00 of gratis nummer: 1700 - klachten@vlaamseombudsdienst.be

Na ontvangst van de klacht worden alle betrokken partijen gehoord door de klachtenbehandelaar. Als het kan, lossen we het probleem onmiddellijk op. Als dit niet kan, dan proberen wij binnen de 20 dagen een bevredigend antwoord te geven. Dit gebeurt per brief.

Alle klachten worden bewaard op de maatschappelijke zetel van GTB. Het management analyseert jaarlijks de verzamelde klachten en de behandelingen ervan. De besluiten die we hieruit trekken, monden uit in verbetervoorstellen voor onze dienstverlening. Deze worden teruggekoppeld aan alle medewerkers van GTB.

Opmerkingen

  • Als je de klacht (eventueel in beroep) nog bij een andere instantie kunt indienen, vermelden we dit in deze brief.
  • Alle personen die de klacht behandelen, zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij behandelen de klacht onpartijdig, discreet en in vertrouwen. Zij respecteren jouw privacy en die van alle mensen die bij de klacht betrokken zijn.
  • Je kunt je laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of wettelijk vertegenwoordiger.
  • Als we de klacht niet behandelen, leggen we dit in een brief uit. Bijvoorbeeld: “De klacht is niet voor GTB zelf, maar voor een partner met wie GTB samenwerkt. Je kunt een klacht indienen bij …
  • Je kunt de klacht steeds intrekken.

Onze medewerkers zetten zich dag in dag uit in voor hun klanten. Een compliment doet hen deugd! Deel je compliment met je bemiddelaar of laat het ons weten via onze contactpagina.

Onze klachtenprocedure in Vlaamse Gebarentaal

Begrijp je deze video in Vlaamse Gebarentaal niet? Lees de inhoud ervan in deze transcriptie.