Spring naar inhoud

Transcriptie klachtenprocedure in Vlaamse Gebarentaal

Ben je ontevreden over de dienstverlening van GTB en wil je een klacht indienen?

Je kan ons op verschillende manieren op de hoogte brengen van je klacht: met een brief of per mail. Je kan ons ook een video met jouw klacht bezorgen.

Je vindt de contactgegevens van elke provincie op de contactpagina van onze website.

Daarnaast kan je je klacht ook neerleggen bij VDAB en de Vlaamse Ombudsdienst.

Enkele belangrijke opmerkingen:

  • We behandelen geen klachten zonder naam.
  • De klacht mag niet gaan over feiten van meer dan een jaar geleden.
  • Er mag geen rechtszaak bezig zijn over de feiten waarover de klacht gaat.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Nadat we jouw klacht ontvangen hebben, luistert de klachtenbehandelaar naar alle betrokkenen. Als het kan, lossen we het probleem onmiddellijk op. Als dit niet kan, dan proberen wij binnen de 20 dagen een antwoord te geven. Het antwoord krijg je per brief of via een videoboodschap in Vlaamse Gebarentaal.

Als je de klacht nog bij een andere instantie kunt indienen, vermelden we dit in deze brief of video.

Alle personen die de klacht behandelen, zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij behandelen de klacht onpartijdig, discreet en in vertrouwen. Zij respecteren jouw privacy en die van alle mensen die bij de klacht betrokken zijn.

Je kunt je laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of wettelijk vertegenwoordiger.

Je kunt de klacht steeds intrekken.