Spring naar inhoud

Voor partners en doorverwijzers

We kunnen méér als we krachten bundelen. GTB bouwt samen met andere organisaties aan een inclusieve arbeidsmarkt.

GTB help elk jaar meer dan 10.000 werkzoekenden met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem aan een passende baan op de open arbeidsmarkt, in maatwerkbedrijven, arbeidszorg of vrijwilligerswerk.

Krachtgericht

Wij vertrekken altijd van de talenten en mogelijkheden die iemand heeft. Die brengen we samen met onze klant in kaart. Daarna zoeken we uit hoe we ze kunnen inzetten en verder versterken. Het doel is duurzaam werk. Uiteraard verliezen we hierbij de beperking of gezondheidsproblemen niet uit het oog.

Onze krachtgerichte aanpak zit vaak in eenvoudige dingen: een open en waarderend gesprek, haalbare doelstellingen, vertrouwen, een directe contactlijn met de bemiddelaar, enzovoort.

Stap voor stap

Onze ondersteuning is op maat en helemaal gericht op actie: een opleiding, een sollicitatietraining, opdrachten, een stage. Hindernissen rond werk pakken we aan in individuele gesprekken of korte workshops.

In onze werkwijze staat werkplekleren centraal. Want zeg nu zelf: wat is beter dan op de werkplek zelf ervaren wat wel of niet lukt?

Inclusieve samenwerking met VDAB

GTB heeft een unieke samenwerking met VDAB. In de lokale Werkwinkels werken onze bemiddelaars letterlijk zij aan zij met hun VDAB-collega’s. Zo kunnen we snel en gericht inspelen op vragen van onze klanten.

Sterke partnerschappen

Samenwerking is voor ons cruciaal. We kunnen rekenen op een sterk partnerschap van gespecialiseerde diensten zoals de Gespecialiseerde centra voor Opleiding en Begeleiding (GOB), bedrijven in de sociale economie, diensten in de geestelijke gezondheidszorg, artsen, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, werkgeversfederaties, vakbonden, gebruikersorganisaties, OCMW, CAW, RIZIV, De Werkplekarchitecten, enzovoort.

Samen innoveren

Onze arbeidsmarkt is dynamisch en stelt ons telkens weer voor nieuwe uitdagingen. Over dat alles denken en overleggen we graag samen met anderen. In diverse projecten experimenteren we met nieuwe methodieken of ongekende doelgroepen en we deinzen er niet voor terug een voortrekkersrol op te nemen. Zo verleggen we samen grenzen.

Meer weten, een klant doorverwijzen of een idee bespreken?