Spring naar inhoud

Onze geschiedenis

GTB is een jonge organisatie met een rijke geschiedenis. Onze opdracht en het aantal te begeleiden gebruikers is op enkele jaren tijd sterk gegroeid.

In 1996 werd door de toenmalige minister van Welzijn een eerste experimentele regeling getroffen om gespecialiseerde diensten op te zetten met het oog op de arbeids-(re)integratie van bijzondere doelgroepen. De arbeidstrajectbegeleidingsdiensten (ATB) richtten zich in de eerste plaats op werkzoekende personen met een handicap met een erkenning van het toenmalige Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap.

In 1999 besliste de Vlaamse regering in elke provincie één ATB dienst structureel te erkennen en subsidiëren.

Vanaf 2001 werden de ATB-diensten mee ingebed in de lokale werkwinkels. ATB kan vanaf dan ook mensen naar beschutte tewerkstelling begeleiden. In 2001 sluit ATB en VDAB ook het VESOC-akkoord af voor de activering en begeleiding van werklozen met een arbeidshandicap.

In 2002 krijgt ATB een bijkomende opdracht op het vlak van toeleiding en trajectbegeleiding van mensen met een vraag naar arbeidszorg in sociale werkplaatsen.

Vanaf januari 2005 breiden de activiteiten zich in Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant uit naar werkenden via het ESF-project loopbaandienstverlening voor personen met een handicap.

De 5 Provinciale ATB-diensten worden in april 2006 administratief overgeheveld van het toenmalig Vlaams Fonds naar de VDAB.

Vanaf 2007 stapt ATB mee in het activeringsbeleid voor de zwakste doelgroep met medische en psychische problemen. ATB verzorgt de toeleiding en trajectbegeleiding naar de nieuwe arbeidszorgplaatsen in sociale en nu ook beschutte werkplaatsen.

Vanaf 1 januari 2008 werd de erkenning en werking van de 5 provinciale ATB-diensten overgedragen naar 1 Vlaamse GTB, een gespecialiseerde trajectbepalings-en begeleidingsdienst.

Sinds 1 juli 2014 is de integratie van GA binnen GTB een feit. In concreto betekent dit dat GTB via deze weg een nieuwe, geïntegreerde organisatie zal worden met een bijkomende expertise van arbeidsonderzoek en -oriëntatie. De organisatie werd versterkt met bijna 150 nieuwe collega’s.

In 2018 werd de dienstverlening en de doelgroep verder uitgebreid voor mensen met een extra ondersteuningsnood. Naast de uitbouw van versterkende groepsacties, ergo-consult en de samenwerking met een arts, continueert onze opdracht onder de noemer van Gespecialiseerd Team Bemiddeling.