Spring naar inhoud

Jij hebt VIBES.

Ontdek welke waarden een houvast en een inspiratiebron vormen voor
iedereen binnen onze organisatie.


Vernieuwend

Vernieuwend zijn betekent kansen creëren en deuren openen. Wij willen de moed hebben om nieuwe domeinen en nieuwe methodes te verkennen. Waar nodig willen we een voortrekkersrol spelen en zelf initiatief nemen. We zijn niet bang om te experimenteren en we willen anderen en elkaar inspireren.

Onze werking speelt zich af in een veranderlijke omgeving. Wij zijn voortdurend in interactie met een dynamische samenleving en arbeidsmarkt. Door zelf verkennend en proactief te werken, komen we tot vernieuwing.

We nemen een alerte houding aan: we zijn voortdurend aandachtig voor wat er rondom ons gebeurt en laten ons daardoor inspireren. Als we voor uitdagingen staan, denken en overleggen we samen. We zijn ervan overtuigd dat er voor elk probleem een oplossing bestaat. We durven platgetreden paden verlaten en grenzen verleggen.

Integer

Integer zijn betekent open, eerlijk en authentiek zijn. Wij geven eerlijke en oprechte informatie. We zijn waar we voor staan, we doen wat we beloven. We hechten veel belang aan vertrouwen en betrouwbaarheid. Onze klanten moeten op ons kunnen rekenen: we zijn er voor hen en nemen indien nodig de tijd om samen met hen verschillende mogelijke keuzes te overlopen.

We laten noch onze klant noch zijn potentiële werkgever aan hun lot over, maar laten onszelf zien en bouwen in beide richtingen aan een vertrouwensband. Als dat vertrouwen er eenmaal is, kan de samenwerking een echte boost krijgen.

Zelfs bij niet-integere vragen blijven we zelf integer antwoorden vanuit onze eigen waarden en onze eigen integere houding. Indien nodig geven we duidelijk aan waar de grenzen liggen. We behandelen onze klanten, collega’s en partners zoals we zelf behandeld willen worden.

We luisteren altijd naar de noden en belangen. Wie ons een vraag stelt, krijgt een eerlijk en onderbouwd antwoord.

Zowel in onze formele als in onze informele gesprekken stellen we ons open en positief op. We hebben oprechte waardering voor al onze gesprekspartners.

Balans zoeken

Het zoeken en vinden van de balans vertrekt vanuit het besef dat alles voortdurend in beweging is. Als mens en medewerker balanceren we op 7 niveaus: jezelf, je collega’s, je netwerkpartners, je klanten, de werkgevers met wie je samenwerkt, je familie en omgeving, de samenleving.

We streven altijd naar win-winsituaties en voordelen voor alle betrokken partijen. Omdat alles voortdurend in beweging is, streven we naar een dynamisch evenwicht.

Een mens kan maar goed functioneren als er een goed evenwicht is tussen werk en privéleven. Wij respecteren dit en hebben er de nodige aandacht voor. Veel klanten komen naar ons op een moment dat ze zelf uit balans zijn. Het is onze opdracht hen te helpen het evenwicht terug te vinden.

Bij dat alles streven we ook naar een goede balans tussen het persoon-lijk belang en dat van de organisatie; we gaan uit van een meervoudige partijdigheid. We zorgen ervoor dat we bereikbaar en toegankelijk zijn voor klanten, werkgevers, collega’s en ons netwerk. We luisteren goed en stellen indien nodig zelf vragen.

Empowerend

Empowerend zijn betekent dat we andere mensen ‘power’ of kracht geven. Dit speelt zich af op drie niveaus: dat van de individuele persoon, dat van onze organisatie en dat van de samenleving als geheel.

  • Op persoonlijk vlak proberen we zowel onszelf als onze klant te versterken: we doen op een verstandige manier aan zelfzorg en we motiveren onze klant door regelmatig te verwijzen naar zijn of haar eigen kracht en dromen. Net zoals we geloven in ons eigen kunnen, geloven we in de eigen kracht van de klant. Onze focus ligt op wie hij of zij kan worden. De klant zit aan het stuur van het traject en is mee verantwoordelijk voor de eigen loopbaan. Fouten straffen we niet domweg af, maar beschouwen we als kansen om te groeien.
  • Op het vlak van onze organisatie proberen we het beste uit alle GTB-medewerkers naar boven te halen. We ontwikkelen niet alleen onszelf, maar trachten ook empowerend te zijn voor iedereen binnen onze werking. We geloven in de eigen kracht van collega’s en medewerkers en bieden tegelijk een veilige omgeving waarin fouten kunnen worden opgevangen. We bevorderen mee-sturend en autonoom werken, zowel bij de klant als bij onze medewerkers. Bij dat alles vertrekken we vanuit vertrouwen en dialoog.
  • Op maatschappelijk vlak willen we sensibiliseren, kansen creëren en bijdragen aan emancipatie. We bekijken de noden vanuit het idee dat de mens een deel is van een groep. Ook in onze relaties met de werkgevers en netwerkpartners stellen we ons empowerend op: we informeren hen uitgebreid zodat ook zij onderbouwde keuzes kunnen maken. Dit houdt ook in dat we indien nodig een ‘neen’ kunnen accepteren.

Samen

Samen kunnen we meer. Hoe sterk we ook geloven in de kracht van het individu, het staat ons geloof in samenwerking en samenhorigheid niet in de weg. Wij geloven dat mensen meer kunnen bereiken door de krachten te bundelen en bruggen te bouwen. We werken samen met diverse betrokkenen: werkzoekenden, werkenden, werkgevers, netwerkpartners, collega’s en interne teams, het Vlaamse beleid…

We vertrouwen op de mogelijkheden en de expertise van elke partner en willen zelf constructief bijdragen tot het geheel.

1 + 1 = 3. Elk netwerk is een krachtbron. Wij geloven sterk in de kracht van samenwerking. Daarom stimuleren we onze klanten om zelf hun netwerk in kaart te brengen, want ook daar kunnen ze veel hulp en steun vinden om werk te vinden of te behouden.

Waar mogelijk initieert GTB samenwerkingen om onze maatschappelijke opdracht te vervullen. We erkennen onze partners in hun mogelijkheden, expertise en bezorgdheden. We investeren elke dag opnieuw in netwerking en beschouwen onze medewerkers daarbij als de belangrijkste ambassadeurs!