Spring naar inhoud

Lerend Netwerk We Go To Work

Ontdek het programma en neem deel aan het (online) Vlaams Lerend Netwerk We Go To Work op 15 december 2020.

Lerend netwerk
Lerend netwerk

Het programma van deze dag is opgebouwd uit ‘ blokken’. Dit houdt in dat je kan kiezen aan welke topics je deelneemt.

Het voormiddagprogramma vormt één geheel. Het namiddagprogramma kent verschillende ‘blokken' (workshops) waaruit je maximaal 2 workshops kan kiezen. Iedere workshop duurt 1 uur. Het exacte startuur van de workshop(s) waarvoor je inschreef, maken we op vrijdag 11/12/2020 bekend.

Inschrijven is mogelijk tot 9 december.

Voormiddag

Van 9u30 tot 11u30

Programma

  • Welkom
  • Conclusies uit de Vlaamse Leerdag We Go To Work van 17 december 2019 (GTB)
  • Outreach als methodiek (SAM vzw en CAW)
  • Waarom is 'outreach' belangrijk voor het Vlaamse arbeidsmarktbeleid en wat willen we leren uit de ESF-projecten? (ESF en Hefboom vzw)

Namiddag

  • Workshop 1 van 13 tot 14u
  • Workshop 2 van 14u15 tot 15u15

Workshops

Workshop 1: Elevator pitch
Hoe stel jij je We Go To Work-collega voor aan de klant? Hoe stel jij jezelf voor aan de klant? Hoe stel jij het project voor aan de klant?

Workshop 2: Present zijn
Hoe zet je theorie om in praktijk: ‘er zijn’. En van daaruit naar een We Go To Work-traject.

Workshop 3: De inzet van een ervaringsdeskundige
Hoe wordt iemand ervaringsdeskundig en wat kan de bijdrage van een ervaringsdeskundige zijn?

Workshop 4: Groepssessies binnen We Go To Work
Aan de hand van enkele voorbeelden vinden we handvatten om zelf groepssessies in te zetten.

Workshop 5: We Go To Work in/vanuit een CAW/OCMW/Mutualiteit
Bespreking van goede praktijken aan de hand van casussen.

Workshop 6: We Go To Work in/vanuit een GGZ-setting
Bespreking van goede praktijken aan de hand van casussen.

Workshop 7: We Go To Work in/vanuit een pijn-/revalidatie-afdeling
Bespreking van goede praktijken aan de hand van casussen.

Workshop 8: We Go To Work in/vanuit een VAPH-organisatie
Bespreking van goede praktijken aan de hand van casussen.

Slot

Van 15u40 tot 16u

Programma

Conclusies uit de Vlaamse Lerend Netwerkdag We Go To Work 15 december 2020 (Luc Henau, algemeen directeur GTB)

Combinatielogo esf 0