Spring naar inhoud

De juiste VIBES als vaccin tegen het coronavirus

Luc Henau, algemeen directeur van GTB, laat in deze blog zijn licht schijnen over de impact van de lockdownmaatregelen op de klanten van GTB en zijn medewerkers.

Trap ik een open deur in als ik zeg dat we turbulente tijden beleven? Net als veel andere organisaties moest ook GTB zich in ijltempo organiseren op ingrijpende maatregelen. Onze dienstverlening - die getypeerd wordt door intensief klantencontact - komt daarbij plots onder druk te staan terwijl onze klanten - de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt - ons nu meer dan ooit nodig hebben.

50.000 contacten sinds de start van de semi-lockdown

Onze dienstverlening onderbreken en onze medewerkers op tijdelijke werkloosheid zetten, is nooit een overweging geweest. Onze bemiddelaars onderhouden van thuis uit telefonisch, per mail of met een videogesprek het contact met hun klanten. We hielden het aantal contacten met onze klanten bij. Vandaag bereiken we het magische aantal van 50.000 contacten, reden genoeg voor Minister Hilde Crevits om onze sector even een schouderklopje te geven.

GTB blijft ook in deze tijden ongelooflijk belangrijk werk verrichten. Ik ben dankbaar dat ze zich inspannen om ook nu werkzoekenden te blijven bereiken.Dat heeft positieve gevolgen voor de vele klanten van GTB. Zij blijven coaching ontvangen en worden verder goed begeleid in de zoektocht naar een job.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits

De focus op werk blijft

Onze aangepaste contactstrategie lijkt voor veel klanten te werken. Via een krachtgerichte benadering blijven onze medewerkers hun klanten versterken. Het vraagt een individuele benadering met een combinatie van methodieken om zoveel mogelijk mensen geactiveerd te houden.
Het valt ons ook op hoe sterk de focus op werk blijft in deze complexe omstandigheden. We blijven erin slagen om ook nu werkzoekenden aan werk en werkgevers aan geschikte werkkrachten te helpen. Want ook zij hebben ons nu extra nodig om hun vacatures ingevuld te krijgen. Ook voor hen blijven onze deuren (weliswaar virtueel) open.

Ons bemiddelingswerk is -nu meer dan ooit- nodig

Wat echter veel meer beklijft dan het cijfer van 50.000 contacten, zijn de verhalen achter die contacten. We lezen succesverhalen van iemand die net gestart is in een wasserij. Iemand anders beantwoordde onze berichten laattijdig. Te druk op het werk, haar contract in het ziekenhuis werd voor de derde keer verlengd. Soms zijn onze klanten gewoon dolgelukkig als ze eindelijk eens een andere stem horen dan uitsluitend die uit hun directe omgeving. Anderen reageren aangenaam verrast wanneer we bij gebrek aan fysieke ontmoetingsmogelijkheden hun bemiddeling telefonisch of met een videochat opstarten en hen opdrachten per mail bezorgen. Er zijn ook moeilijkere verhalen. Klanten van wie de groepstherapie op pauze staat en nauwelijks een klankbord hebben voor hun angsten. Klanten ook die eenzaam thuis zitten, de hoop op werk wat verliezen en hun bemiddelaar vaak als enige gesprekspartner hebben. Klanten die naast hun persoonlijke problemen nu ook geconfronteerd worden met de onheilsberichten rond de virusuitbraak maar nu niet tot bij de dringende psychologische hulp geraken die levensnoodzakelijk is voor hen. Goede én moeilijke verhalen, ze vertellen ons dat ons bemiddelingswerk- nu meer dan ooit -nodig is.

Onder ons vel

Zoals in zoveel maatschappelijk belangrijke sectoren zien we ook bij onze medewerkers een enorme veerkracht. Ze zijn met zoveel zaken tegelijkertijd bezig: het gezin en de kinderen organiseren, de zorg en bekommernis voor (groot)ouders en dit combineren met hun werk. En ik kan je verzekeren: de soms schrijnende verhalen kruipen onder ons vel. Deze situatie opent ook onze ogen voor de werkdruk die heerst. Wat deze crisis heel duidelijk maakt, is dat inspanningen die we voordien als vanzelfsprekend beschouwden, dat helemaal niet zijn. Er is -eindelijk! - meer aandacht voor de mensen in de zorg, voor onze zelfstandigen die inkomsten verliezen, voor vuilnisophalers, voor fabrieksarbeiders in de voedingsindustrie, voor onze landbouwers… Het lijstje is oneindig. Ik hoop dat deze crisis een opportuniteit zal zijn om die elementen fundamenteel te herdenken.  

De juiste VIBES

Ik ben fier dat de inspanningen van onze medewerkers in zo'n turbulente tijden zoveel impact kunnen hebben op werkgevers en werkzoekenden. Hoe ze dat doen? Onze mensen beschikken over de juiste VIBES. VIBES, dat zijn onze organisatiewaarden: Vernieuwend, Integer, Balans zoeken, Empoweren en Samenwerken. Ze zijn vernieuwend in hun aanpak door heel snel over te schakelen naar nieuwe toepassingen om ook op digitale wijze intensieve contacten met hun klanten te kunnen behouden. Ze zoeken naar werkwijzes die wél nog kunnen met de klant, de werkgever en hun collega's en blijven niet steken in belemmeringen. Ze blijven integer in de manier waarop ze omgaan met hun klanten en collega's, ze empoweren hen door het contact te behouden, hen te voorzien van correcte informatie en hen te stimuleren om zelf actie te ondernemen. Nieuwe medewerkers worden nog steeds ingewerkt, via een intern leeraanbod slagen we erin inhoudelijke thema's te verdiepen en medewerkers hun deskundigheid aan te scherpen. Meer dan 600 mensen maakten hier al gebruik van.Medewerkers zoeken daarbij voortdurend naar balans: in hun eigen gezin, in hun werk en in de emotionele belasting ervan. Balans zoeken gaat onvermijdelijk soms gepaard met het evenwicht verliezen We zijn een organisatie waarin dat kan voor onze klanten maar ook voor onze medewerkers. In omstandigheden die heel veel van ons vergen, is er één iets wat steeds bovendrijft: Samen kunnen we!

Luc Henau
Algemeen directeur GTB