Spring naar inhoud

ESF-project We Go To Work ontvangt de EPR Prize 2020

EPR - the European Platform of Rehabilitation - is een Europees netwerk van dienstverleners die werken met mensen met een beperking. Het netwerk reikt jaarlijks een EPR Prize uit aan een innovatief project. Dit jaar valt ons ESF-project We Go To Work in de prijzen.

Met het project We Go To Work wil GTB - in samenwerking met tal van zorg- en welzijnspartners - mensen met hinder omwille van een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem bereiken die een latente arbeidswens hebben en voor wie de bestaande dienstverlening ontoereikend is. Dit gebeurt buiten de muren van de werkwinkel in de directe leefwereld van ons publiek.

De EPR Prize 2020 zien we als een blijk van erkenning voor het innovatieve karakter van dit project en een schouderklopje om hier samen met onze partners de komende weken en maanden verder werk van te maken.

Het project wordt gerealiseerd met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en kadert binnen de oproep Outreach en Activering.

Meer info over het project