Spring naar inhoud

Uitstekend rapport: GTB doet IPS!

Wetenschappelijk onderzoek toont wereldwijd aan dat met IPS - Individual Placement and Support- meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk gaan dan met alle andere trajecten naar werk.

In 2018 startte RIZIV samen met ULB een pilootproject om IPS te onderzoeken in de Belgische context. In Vlaanderen nam GTB de organisatie op zich. 770 klanten maakten in deze periode gebruik van een IPS-begeleiding. 38% van hen is op dit moment aan het werk. Dit is vergelijkbaar met de tewerkstellingscijfers in andere landen.

Om IPS doeltreffend te organiseren, worden internationaal 25 criteria vooropgesteld. Deze kaderen binnen 8 principes:

  • Regulier werk of opleiding is het doel
  • Niemand wordt uitgesloten
  • Nauwe samenwerking van van werk en zorg
  • Voorkeur van werkzoekende staat voorop
  • Ondersteuning rond werk en inkomen
  • Snel zoeken, snel plaatsen
  • Jobcreatie
  • Ondersteuning zolang de klant dit wenst

Onderzoek toont aan dat hoe modelgetrouwer er gewerkt wordt, hoe beter de resultaten zullen zijn. Internationaal wordt er dan ook sterk op toegekeken dat deze criteria toepast worden en kan een organisatie zich enkel IPS noemen na een modelgetrouwheidsmeting of fidelity review.

In februari werd GTB door Phrenos uit Nederland onder de loep genomen. Vier dagen lang werden jobcoaches, klanten, familieleden, werkgevers, zorgpartners, enz bevraagd over de vooropgestelde criteria. Er werd ons een score toegekend van 108, wat overeenkomt met een goede modelgetrouwheid. Een uitstekende basis om op verder te werken.