Spring naar inhoud

Webinar Iedereen is arbeidsgeschikt

9 december 2021 20:15-21:30

Voor wie lange tijd ziek was, is een terugkeer naar de arbeidsmarkt allerminst evident. Nochtans is werk vaak een onderdeel van het herstelproces.

Webinar

Binnenkort telt ons land 500.000 langdurig zieken. Dat is allereerst bijzonder pijnlijk voor wie lang out is. In tijden van krapte op de arbeidsmarkt is het bovendien zonde om zoveel talent onbenut te laten.

Artsen hebben een cruciale rol in de re-integratie van langdurig zieken. In dit webinar praten we met onze gasten over het belang van een vroege interventie en interdisciplinaire samenwerking voor een (snelle) terugkeer naar werk en inspireren we met goede voorbeelden.

Doelpubliek

We organiseren dit webinar voor de medische behandelsector.

(huisartsen, arts-specialisten, sociale diensten van mutualiteiten, ziekenhuizen, huisartsen en groepspraktijken, paramedische beroepen, koepelorganisaties, opleidingsinstellingen voor paramedische beroepen, hogescholen en universiteiten die opleidingen tot ‘behandelberoepen’ aanbieden)

Uiteraard is iedereen die interesse toont in het thema 're-integratie' meer dan welkom om deel te nemen.

Gasten


  • Elien Verbeken, ervaringsdeskundige
  • Professor Dirk Vogelaers, Centrum voor Integratieve Geneeskunde UZ Gent
  • Dokter Ilse Vrient, arbeidsarts
  • Dokter Stefan Teughels, medisch directeur Domus Medica en huisarts
  • Karolien Mermans, coördinator re-integratie dienst Arbeidsongeschiktheid De Voorzorg
  • Dokter Christiaan Berg, adviserend geneesheer De Voorzorg
  • Dokter Dirk D'Hollander, arts verbonden aan GTB
  • Lynn Germeys, adviseur Strategie & Beleid VDAB
  • Luc Henau, algemeen directeur GTB

9 december 2021 20:15-21:30
Deelnemen aan dit webinar is gratis. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Accreditatie voor de rubriek 'ethiek en economie' is aangevraagd.