Spring naar inhoud

Minister Crevits is blij met We Go To Work in het UZ Gent

Met het ESF project ‘We go to work’ helpt GTB patiënten weer op weg naar de arbeidsmarkt. We doen dit door patiënten al tijdens hun revalidatie te begeleiden in het ziekenhuis.

Er zijn in Vlaanderen op dit moment 240.000 langdurig zieken. Minister Crevits heeft de ambitie om tegen 2023 minstens 10.000 mensen daarvan opnieuw te begeleiden naar werk en investeert daarom in tal van projecten voor de re-integratie van langdurig zieken. Eén daarvan is het ‘We go to work’ project van GTB in samenwerking met 14 ziekenhuizen en 25 andere zorg- en welzijnsinstellingen in Vlaanderen, en met steun van Europa.

Onder hen schuilt heel wat talent die onze krappe arbeidsmarkt goed kan gebruiken. In samenwerking met zorg- en welzijnsinstellingen willen we hen bewust maken van hun talenten en hen al tijdens het revalidatieproces meer inzicht bieden in werkmogelijkheden. Uiteraard blijft genezing prioriteit, maar voor het genezingsproces is ook perspectief voor de toekomst belangrijk.

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits

Loopbaanbegeleiding in de zorgomgeving

In het project in het UZ Gent helpt ‘We go to work’ patiënten met een chronische aandoening en nog een behandeling volgen in het UZ Gent. Die integratie van werk en zorg op één plaats leidt tot een beter resultaat. Pieter Vaes: “Doordat we tijdens het behandeltraject letterlijk aanwezig zijn bij verschillende multidisciplinaire teams, zijn we ter plaatse wanneer werk ter sprake komt. Dat verlaagt de drempel voor patiënten. Bovendien verloopt het uitwisselen van informatie tussen zorgverstrekkers en onze bemiddelaars veel vlotter. Dat komt de re-integratie van de patiënt alleen maar ten goede.” ‘We go to work’ begeleidde in het UZ Gent al 125 mensen.

Ontdek meer over We Go To Work