Spring naar inhoud

WeGoToWork

"Wat kan werk voor u betekenen?"

Met deze vraag leggen onze bemiddelaars tijdens dit project positieve contacten met mensen die zelf nog geen vraag naar werk hebben. We doen dat buiten de muren van de werkwinkel in de leefwereld van mensen.

We Go To Work  is een project gesubsidieerd door  ESF. Het project kadert binnen hun oproep  outreach en activering.
Met dit project wil GTB samen  met tal van partners  inactieve mensen met een latente arbeidswens en hinder omwille van een arbeidsbeperking of  gezondheid  bereiken en stappen verkennen  richting  de arbeidsmarkt. Het gaat om mensen waarvoor ons bestaande aanbod (en dat van andere  organisaties) ontoereikend is.

 • De medewerkers  van GTB  gaan ter plaatse bij partners en/of de persoon thuis. Zo zijn we drempelverlagend  en maken we actief verbinding. 
 • We gaan  aan de slag  met klanten: we geven infomomenten over werk, workshops met ervaringsdeskundigen en  zoeken samen  rond wat wil, kan en is nodig om stappen  naar werk  te zetten. 
 • We verstevigen onze netwerken.  Door deelname aan hun dossierbesprekingen  & overleg alsook door het  duiden van  ‘werk ’ zetten we stappen om het brede netwerk aan zorg- en welzijnspartners te overtuigen van het nut om ‘werk’ al van in den beginne in ieders hoofd en hart te  beitelen.

Duurtijd

1 okt. 2019 tot 31 dec. 2022

Partnerschappen en financiering

 • WVL 8852
  Bundeling Zorginitiatieven Oostende; centrum voor Psychische Revalidatie Inghelburch; CAW Noord - Centraal - Zuid; De Heerlijkheid van Heule
  Totale projectkosten: 676.198,1€ Bijdrage ESF: 270.479,2€ Bijdrage VCF: 246.050,47€
 • OVL 8825
  Bond Moyson; De Liberale Mutualiteit; CAW; AZ Maria Middelares, AZ Sint-Elisabeth; UZ Gent; OLV Ziekenhuis Aalst, AZ Blasius
  Totale projectkosten: 1.387.021,23€ Bijdrage ESF: 554.808,49€ Bijdrage VCF: 554.808,49€
 • VLB 8871
  CAW Halle Vilvoorde; CAW Oost-Brabant; OCMW Leuven; CGG Ahaverus; CGG VBO; De Spiegel, Buurtgezondheidscentra Ridderbuurt - Caleida - De Central; Justitiehuis Leuven; UZ Leuven Gasthuisberg -Pellenberg
  Totale projectkosten: 1.024.540,20€ Bijdrage ESF: 409.816,06€ Bijdrage VCF: 409.816,06€
 • LIM 8855
  Dienst Ondersteuningsplan Limburg; Medisch Centrum Sint-Jozef; Buurtgezondheidscentrum Althea; Dienst Maatschappelijk Werk De Voorzorg; Psychiatrisch Centrum Asster; Limburgse Stichting Autisme; Jessa ZiekenhuisOpen thuis, Ziekenhuis Oost-Limburg, CAW Limburg
  Totale projectkosten: 1.155.522,50€ Bijdrage ESF: 462.209€ Bijdrage VCF: 462.209€
 • ANT 8874
  Ziekenhuis Netwerk Antwerpen; Beschut Wonen Antwerpen; Openbaar Psychiatrisch Centrum Geel, Werkburo Pegode
  Totale projectkosten: 465.979,93€ Bijdrage ESF: 186.391,97€ Bijdrage VCF: 186.391,97€

Privacy

Meer weten?

Contacteer Patrick Ruppol