Spring naar inhoud

Werkbezoek van Minister Vandenbroucke

Minister Frank Vandenbroucke maakte tijdens een werkbezoek aan ZNA Hoge Beuken en GTB kennis met onze gezamenlijke inspanningen om langdurig zieken terug perspectief op een duurzame job te bieden.

Voor wie lange tijd ziek was en terug aan het werk wil, is een terugkeer op de arbeidsmarkt allerminst evident. De samenwerking tussen ZNA en GTB kent al een lange geschiedenis en kreeg nu de kers op de taart in een ruimer project 'We Go To Work' dat gefinancierd wordt door het Europees Sociaal Fonds (ESF). Daarin worden overal in Vlaanderen samenwerkingsverbanden tussen zorg-en welzijnsinstellingen en GTB opgestart om het thema 'werk' zo snel mogelijk bespreekbaar te maken tijdens een herstel. Het is een vrijblijvende aanpak waarbij we mensen perspectief willen bieden.

Naar aanleiding van het werkbezoek presenteerde Minister Vandenbroucke het 'Terug naar werk'-plan. Met de inzet van Terug naar Werk-coördinatoren wil de federale regering in nauwe samenwerking met Vlaams minister Hilde Crevits per jaar minstens 24.000 langdurig zieken - die dit willen en kunnen - weer aan een duurzame job helpen.