Spring naar inhoud

Business Engagement Odyssey (BEO)

87 miljoen Europeanen hebben een handicap en minder dan 50% heeft een job. Supported Employment (SE) is een internationaal erkend en evidence based model dat mensen met een arbeidsbeperking helpt werk te vinden en te behouden. Betrokkenheid bij werkgevers is een belangrijk onderdeel van Supported Employment maar wordt door SE-professionals vaak als het meest uitdagend gezien.

Het doel van het BEO-project is het ontwikkelen van een gespecialiseerd opleidingsprogramma om de vaardigheden van supported employment professionals op het gebied van werkgeversbetrokkenheid te verbeteren. Het project zal bestaand trainingsmateriaal combineren voor het ontwikkelen en ontwerpen van een opleiding voor werkgeversbetrokkenheid en een gids voor goede praktijken voor werkgevers.

Werkpakketten

Het project wordt uitgevoerd door middel van 5 werkpakketten: -

  • WP1 - Projectmanagement - GTB
  • WP2 - Gedetailleerde behoefteanalyse - Health Actions Overseas (HAO) & University for Rehabilitation (URI)
  • WP3 - Training werkgeversbetrokkenheid - GTB & BASE
  • WP4 - Gids voor goede praktijken - APEA
  • WP5 - Communicatie en verspreiding - EUSE

Partnerschap

Het BEO-project wordt uitgevoerd door 6 partners - GTB (België - leadpartner), APEA (Portugal), URI (Slovenië), BASE (Engeland), HAO (Roemenië) en EUSE (Europees netwerk).

Voor meer informatie of om betrokken te raken bij het BEO Project kan je contact opnemen via info@gtb.be

Partners

GTB (België - leadpartner), APEA (Portugal), URI (Slovenië), BASE (Engeland), HAO (Roemenië) en EUSE.

Duurtijd

1 nov. 2023 tot 31 okt. 2025

Erasmus+

  • Dit project wordt gerealiseerd met de financiële steun van het Erasmus+ programma van de Europese Unie.