Spring naar inhoud

Jump to job

In dit project ontwikkelen we een intensieve training waarmee we jongeren willen versterken om hun eigen (leer)loopbaan in handen te nemen.

Jump To Job

Jump to job?

Aan de hand van een intensieve training in  groep  versterken we de jongeren in het in handen nemen van hun (leer)loopbaan en ruimer ook hun leven. ​

 • We gaan op zoek naar hun dromen
 • hun identiteit ​
 • de impact die ze willen realiseren ​
 • de drijfveren waarop hun keuzes gebaseerd zijn en de acties die ze willen nemen om hun doel te kunnen bereiken. ​ ​

Dit doen we aan de hand van oefeningen, gesprekken, reflecties. ​

Doelstellingen van het project

 • De jongeren/deelnemers voelen zich meer zelfzeker en nemen zelf initiatieven in hun zoektocht naar een job
 • De bemiddelaar en de jongere hebben een sterke relatie en hierdoor vormen ze een team in het opnemen van een betaalde job
 • Bedrijven zijn in staat om hun werkomgeving en werkproces aan te passen om zo duurzame jobs te creëren
 • De training voor de ervaringsdeskundige en de jobcoaches wordt naarmate het project vordert nog effectiever en houdt zo rekening met de input en de verkregen inzichten van de toekomstige trainers

Wie doet mee?

De basis voor dit Erasmus project is een volledig uitgewerkte en  uitvoerig geteste Noorse trainingsmodule (Frog-methodiek van Lyk-Z) die leidt tot  betere sociale vaardigheden en  jobinclusie  bij jongeren met een beperking.  

 • URI (Slovenië)​
 • Intras (Spanje)​
 • Theotokus (Griekenland)​
 • GTB  en  UCLL (België)​
 • Lyk-Z (Noorwegen)

De hogeschool  UCLL is verantwoordelijk voor de meting van de kwaliteit van de trainingsmodule en de impact  ervan op de deelnemers. ​

Projectactiviteiten

 • Behoefteanalyse en literatuuronderzoek
 • Train the trainer (januari 2020) aan de ervaringsdeskundige jongeren en de jobcoaches (vanuit elk deelnemend land) waarna de effectiviteit van het trainingsmateriaal gemeten wordt tijdens de groepssessies bij de jongeren in hun eigen land.
 • Feedbackanalyse
 • Herwerkte train the trainer aan de ervaringsdeskundige jongeren en de jobcoaches (vanuit elk deelnemend land)(voorjaar 2022); gevolgd door een nieuwe pilootsessie.
 • Feedbackanalyse van de 2de trainingssessie
 • Afgewerkte trainingsmodule


Bekijk hier een presentatie van het project

Partners

EPR (promotor, URI (Sl), Intras (SP),UCLL (B), Theodkos (GR), Lyk-z&dotre (N) & GTB

Duurtijd

1 nov. 2019 tot 31 okt. 2021