Spring naar inhoud

Flip the switch

Het project Flip the Switch is - samen met de provinciale projecten - een aanvullend aanbod transitietrajecten voor leerlingen in de tweede en derde graad van het beroepssecundair onderwijs (BSO) die door de school geïdentificeerd worden als potentiële vroegtijdige schoolverlaters.

Flip the Switch
Flip the Switch

Dankzij een brede samenwerking tussen VDAB (promotor), ABVV, ACLVB, ABVV en GTB kunnen we een veelzijdig, geïntegreerd en competentieversterkend aanbod doen aan leerlingen die de school vroegtijdig dreigen te verlaten.

Krachtgericht

De levensloopbaancoaches werken krachtgericht. Vertrekkende vanuit deze visie en houding bouwen de levensloopbaancoaches een samenwerkingsrelatie op met de jongere en diens netwerk. De levensloopbaancoaches zijn de centrale (systeem)begeleidende figuur, waar ze blijvend motiveren, zorgen voor continuïteit en een traject op maat. We werken flexibel en met een open vizier. Het aanbod vertaalt zich in volgende principes:

 • Jongere staat centraal
 • Evenwicht in de mogelijkheden en de geïnformeerde keuzes kunnen maken
 • Krachtgericht werken (visie en houding)
 • Vertrouwen in de jongere en diens netwerk
 • Drievoudige rol:
  • Aanspreekpunt en schakel in het netwerk van de jongere
  • Opvolger van het traject
  • Coach en motivator
 • Bouwt netwerk op
 • Aanwezig en verbindend in alle fasen

Verschillende fases

De transitietrajecten worden gefaseerd uitgevoerd, waarbij geloof in groeimogelijkheden en de volgehouden, ondersteunende nabijheid en aanwezigheid voorop staan om jongeren tot het gewenst gedrag te brengen.

 • Identificatiefase
  1. Identificatie-instrument (PEP TALK!)
 • Perspectiefgesprek
  1. Leidraad perspectiefgesprek (PEP TALK!)
 • Trajectbepaling: onderwijskwalificerend, alternatief (beroeps)kwalificerend opleidingstraject buiten de school, begeleidingstraject buiten de school (focus werk).
  1. Loopbaanperspectief bieden
  2. Krachtgericht werken
 • Trajectbegeleiding
  1. Individuele coaching
  2. Versterkende groepsacties (GTB)
  3. Lichaamsbewust verbinden (ACV)
 • Nazorg

Breed inzetbaar

De Flip The Switch - levensloopbaancoaches zullen breed inzetbaar zijn, dankzij een lerend netwerk binnen het project (themagerichte intervisies), alsook met de andere promotoren (georganiseerd door het Vlaams Departement Onderwijs en Vorming). We wisselen kennis en expertise uit met elkaar wat betreft de begeleiding
van jongeren (regulier en gespecialiseerd).

Partners

ABVV, ACLVB, ACV, VDAB, Vlaams Departement Onderwijs & Vorming

Duurtijd

1 sep. 2020 tot 30 jun. 2022

Info

 • Dit project wordt gerealiseerd met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Vlaams Departement Onderwijs en Vorming.
 • Totaalbudget: 172 064,58€

Meer info

Logobannerfliptheswitch20 22