Spring naar inhoud

PEP TALK! & Flip the switch

Transitietrajecten voor kwetsbare jongeren met een risico op vroegtijdige schooluitval en jongeren die ongekwalificeerd dreigen uit te stromen uit onderwijs

""

In dit project werken ABVV, ACLVB, ABVV en GTB samen aan een verbeterd structureel aanbod voor kwetsbare jongeren met een risico op vroegtijdige schooluitval en jongeren die ongekwalificeerd dreigen uit te stromen uit onderwijs.

(levens)Loopbaangerichte aanpak

De transitietrajecten geven ons de kans om in nauw overleg met de onderwijsinstellingen een (levens)loopbaangerichte aanpak uit te werken die vertrekt vanuit de wensen, sterktes en mogelijkheden van de jongeren binnen hun eigen netwerk.

Samen met de levensloopbaancoach gaat de jongere op zoek naar een gewenst en haalbaar pad op maat om de overgang naar een (andere) vorm van onderwijs of de arbeidsmarkt duurzamer te maken.

Via de verschillende fasen in het traject, willen we daarbij inzetten op het versterken en ondersteunen van de jongere en zijn netwerk om samen met hem een traject op maat op te zetten. Dat traject biedt mogelijkheden om

  • hetzij de jongere te ondersteunen in het alsnog behalen van een onderwijskwalificatie,
  • hetzij zijn beroepscompetenties te versterken in samenwerking met bedrijven en, waar haalbaar, in te zetten op beroepskwalificering,
  • hetzij een directe, begeleide overstap naar werk te maken met aanpak van specifieke drempels en randvoorwaarden in het traject van de jongere.

Samenwerking

We zetten de transitietrajecten op door een goede samenwerking met de onderwijsinstellingen. Hoe vroeger zij jongeren met een risico op vroegtijdige schooluitval identificeren en signaleren, hoe sneller gezocht kan worden naar mogelijkheden om die jongere te begeleiden en een traject op maat uit te werken dat zijn kansen op een duurzame transitie naar de arbeidsmarkt vergroot. Naast de focus op de jongere en zijn netwerk, zal de levensloopbaancoach dan ook inzetten op de relatie met de scholen en de begeleidende CLB’s en leersteuncentra.

Ambitie

Dit schooljaar starten we minstens 60 transitietrajecten van de school naar de arbeidsmarkt op over heel Vlaanderen en voor jongeren gedomicilieerd in Vlaanderen en schoolgaand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG).

We zijn al actief in scholen in deze regio’s:

Antwerpen: Berchem, Boom, Edegem, Kontich, Mechelen, Niel

Oost-Vlaanderen: Aalst, Geraardsbergen, Ronse, Sint-Niklaas, Zelzate

Vlaams-Brabant: Aarschot, Asse, Betekom, Diest, Haacht, Keerbergen, Lennik, Leuven, Wemmel


Partners

ABVV, ACLVB, ACV & GTB

Duurtijd

1 sep. 2023 tot 30 jun. 2025

Info

  • Dit project wordt gerealiseerd met de financiële steun van Europa WSE.

Meer info