Spring naar inhoud

Start To Can

Ontwikkeling van een webtool om de transitie onderwijs-arbeid van jongeren te versterken

Vroegtijdige schoolverlaters en kwetsbare jongeren uit het BUSO, DBSO en M-onderwijs willen wij versterken in hun motivatie tot zelfsturing zodat de stap naar werken versterkt wordt. Deze groei in motivatie realiseren wij door naast het aanbieden van groepsprogramma's - middels reguliere financiering- sterk in te zetten op lange termijn coaching. Op maat van de jongeren wordt een webtool als basis tot digitale en face a face coaching ingezet. Jongeren worden sterk betrokken in het design van deze tools. De intensiteit van de coaching is op maat van de jongeren. Deze ontwikkelingen sluiten aan met de meest recente inzichten inzake motivatie-ontwikkeling en leren. Transnationaal trachten wij tot de beste praktijken te komen; continu wordt er afstemming gezocht met VDAB, derden en onderwijsinstanties.

Partners

GTB (promotor), UCLL, Pulso-Europe NV, Universiteit van Lapland, Zweedse vereniging voor steden en gemeenten

Duurtijd

1 okt. 2018 tot 30 sep. 2021

Dit project wordt gerealiseerd met steun van het Europees Sociaal Fonds.

Oproep 409 transnationaliteit: projectnummer 7427

Totale projectsubsidie: 259.765€

De Vlaamse partners zijn naast GTB als promotor: UCLL- departement lerarenopleiding en Pulso-Europe nv.

In dit project staat het leren van elkaar en de gezamelijke productontwikkeling en het testen ervan centraal. Het transnationaal partnerschap bestaat uit De Universiteit Lapland en de Zweedse Vereniging voor Steden en Gemeenten. Het wordt in nauwe samenwerking met het Flagship from school to Work ontwikkeld, dat rond NEET-jongeren een samenwerking realiseert met de Baltische staten.

Combinatielogo esf 0