Spring naar inhoud

Mensen met een inkomensvervangende tegemoetkoming (FOD) denken vaak dat ze niet ‘mogen’ werken of niet ‘kunnen’ werken. Ze zijn bang dat:

 • hun uitkering zal stoppen als ze gaan werken;
 • er geen aangepast werk te vinden is voor hen;
 • ze geen kans hebben op werk omdat ze maar een beperkt aantal uren kunnen werken;
 • ze te weinig talenten hebben om een werkgever te overtuigen.

Daarom zoeken mensen met een inkomensvervangende tegemoetkoming een zinvolle dagbesteding thuis of via vrijwilligerswerk en zetten ze zelden de stap naar VDAB/GTB. Een gemiste kans.

GTB is ervan overtuigd dat er heel wat arbeidspotentieel schuilt in deze groep mensen.

Bekijk de getuigenis van Maarten

Wat willen we bereiken met 'Ik verdien werk'?

Met het project ‘Ik verdien werk’ richt GTB zich specifiek naar mensen met een inkomensvervangende tegemoetkoming die betaald willen werken in het normaal economisch circuit maar die hier wegens hun ernstige beperking nooit de kans toe hebben gekregen. We gaan aan de slag met de werkvraag, zoeken een werkgever die aangepast werk kan aanbieden en ondersteunen de werkgever bij de opmaak van het contract en de aanvraag van ondersteunende maatregelen.

Supported Employment

GTB onderzoekt in de praktijk in welke mate de internationaal erkende methodiek van Supported Employment verhoogde tewerkstellingskansen creëert voor mensen met een FOD-uitkering

Beleidsaanbevelingen

Op basis van onze bevindingen uit de praktijk formuleren we beleidsaanbevelingen zodat mensen met een FOD-uitkering op een gelijke manier aan de arbeidsmarkt kunnen deelnemen.

Stuurgroep

 • GTB
 • VDAB
 • DWSE
 • GRIP
 • Vlaams Patiëntenplatform
 • Ouders voor Inclusie
 • Handicap en Arbeid

Publicaties

Meer weten? Contacteer ons!