Spring naar inhoud

Transitietrajecten

GTB begeleidt leerlingen al tijdens de schoolfase om enerzijds een realistisch beeld van zichzelf te bekomen en anderzijds de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te leren kennen.

GTB begeleidt leerlingen al tijdens de schoolfase om enerzijds een realistisch beeld van zichzelf te bekomen en anderzijds de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te leren kennen.
Doelstelling van de transitietrajecten is om leerlingen gedurende hun laatste schooljaar een leertraject aan te bieden. Enerzijds komen ze zo tot een realistisch beeld van zichzelf (wat wil ik, wat kan ik,...), anderzijds krijgen ze een correcter beeld van hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Leerlingen met een vermoeden van arbeidsbeperking uit het hele onderwijsnet (Buso, Deeltijds, ASO, TSO, BSO, alsook hoger onderwijs...) die:

  • Nood hebben aan een nieuwe invalshoek in hun overgang naar de arbeidsmarkt
  • Dreigen af te haken van het voorgestelde schooltraject
  • Spanning ervaren tussen de eigen inschatting en de inschatting van de school m.b.t. jobdoelwit
  • Onvoldoende sociaal vangnet hebben om een tewerkstelling te vinden en/of te behouden

kunnen hier gebruik van maken.

Download

De folder van onze transitietrajecten